Ventspilī izveido ātrāko pilsētas datortīklu Baltijā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspilī izveido ātrāko pilsētas datortīklu Baltijā

Arī Ventspils Digitālais centrs sniedz savu ieguldījumu Latvijas valsts labklājībā – līdz ar valsts simtgadi Ventspils pilsētas pašvaldības optiskā datu pārraides tīkla maģistrālo līniju ātrdarbība tiek paaugstināta 10 reizes, sasniedzot šobrīd pasaulē augstāko ātrdarbības līmeni – 100 gigabitu sekundē jeb 100Gbps. Lai šo kapacitāti varētu pilnībā izmantot, tiek nomainīta ne tikai datortīkla komutāciju nodrošinošā aparatūra, bet tiek uzstādīti arī pasaulē modernākie klastera režīmā strādājoši ugunsmūri un jauni galvenie serveri.

Veiktie uzlabojumi ļaus nodrošināt infrastruktūras kapacitāti, kas ir nepieciešama aizvien pieaugošā datu apjoma apstrādei, palielinās datorsistēmu ātrdarbību, tā uzlabojot darba ražību to lietotājiem un nodrošinās aizsardzību pret jaunākajiem kiberuzbrukumiem.

Jāatzīmē, ka Ventspils jau kopš 2003. gada, kad realizēja pēdējo valsts investīciju programmu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, kas nodrošināja 48 Ziemeļkurzemes pašvaldību pieslēgumus Ventspils datu centram un e-Ventspils projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras pieejamību visām reģiona pašvaldībām, ir aktīvi piedalījusies pašvaldību un valsts koplietošanas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras veidošanā un vienmēr nesavtīgi dalījusies gan ar uzkrāto pieredzi un zināšanām, gan arī ar izveidoto infrastruktūru – Ventspils Digitālais centrs jau 11. gadu turpina sniegt atbalsta dienesta pakalpojumus visām publiskajām bibliotēkām Latvijā, kopš 2007. gada pilda tam uzticēto pašvaldības vadošā IT kompetenču centra lomu, Digitālā centra izstrādāto pakalpojumu vadības sistēmu izmanto visi 111 valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri, kā arī Digitālā centra izveidoto bezmaksas e-adreses pārlūku izmanto vairāk kā 1100 valsts un pašvaldību institūciju.

Arī pašlaik, realizējot projektu “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām”, kas tiek finansēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, Ventspils veido nākotnes infrastruktūru informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā ne tikai sev, bet arī valstij – ar reāliem darbiem sniedzot savu ieguldījumu Latvijas labklājībā.