Izsludināts metu konkurss Ventspils Zinātnes un inovāciju centra ekspozīcijas dizaina izstrādei | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Izsludināts metu konkurss Ventspils Zinātnes un inovāciju centra ekspozīcijas dizaina izstrādei

Februāra beigās izsludināts metu jeb skiču konkurss “Ekspozīcijas idejas koncepcija un īstenošana objektam “Zinātnes centra jaunbūve Rūpniecības ielā 2, Ventspilī”” ar mērķi izstrādāt dizainu jaunā Ventspils Zinātnes un inovāciju centra eksponātiem.

Metu konkurss palīdzēs izvēlēties saturiski augstvērtīgākos un izcilākos dizaina risinājumus, kas nodrošinātu idejas koncepcijas un eksponējamo objektu dizaina atbilstību Zinātnes centram, kā arī respektētu ēkas arhitektūru. Zinātnes centrā paredzēti interaktīvi eksponāti, kas saistīti ar fiziku, ķīmiju, ģeogrāfiju, matemātiku, viedajām tehnoloģijām, sevis izzināšanu, kā arī citas galerijas, kas rosinās jauniešus vairāk interesēties par eksaktajām zinātnēm un tehnoloģijām vai izprast vienkāršus fizikas un dabas likumus.

Ventspils Zinātnes un inovāciju centra eksponāti tiek veidoti ar mērķi nodrošināt interesantu, izglītojošu jēgpilnu laika pavadīšanu, kas integrējas interešu izglītības programmu apguvē un arī vispārējās izglītības STEM izglītībā.

Metu konkursa piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 3. jūnijam plkst. 15:00 Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3. Iesniegtās skices vērtēs speciāli metu konkursam izveidotas žūrijas komisijas locekļi. Žūrija vērtēs ekspozīcijas koptēlu, interaktīvo eksponātu māksliniecisko saderību, kā tie iekļaujas ēkas kopējā tēlā, cik inovatīvs ir to mākslinieciskais dizains, vai ekspozīcijai ir stāsts un vai tie būs mūsdienīgi un pietiekami saprotami dažādu vecumu apmeklētājiem.

Ventspils Zinātnes un inovāciju centrs būs neatņemama vērtība gan ventspilniekiem, gan Ventspils viesiem. Tas veicinās Ventspils atpazīstamību un starptautiska tūrisma galamērķa attīstību, kā arī veiks uzņēmējdarbību veicinošas aktivitātes, jo tajā plānots izveidot universālas biroja telpas jauno uzņēmēju piesaistei un atbalstam, kā arī jaunu darbavietu radīšanai.