Ventspils Tehnikuma audzēkņi gūst zināšanas Ventspils Digitālajā centrā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Tehnikuma audzēkņi gūst zināšanas Ventspils Digitālajā centrā

Arī šajā mācību gadā Ventspils Tehnikuma audzēkņi apguva ar informācijas tehnoloģijām saistītus mācību kursus Ventspils Digitālajā centrā, gūstot vērtīgas zināšanas pie profesionāliem Ventspils Digitālā centra IKT speciālistiem. 

2018./2019. mācību gadā studenti apmeklēja trīs kursus – “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras plānošana”, “Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana”, un “Programmatūras un datu uzturēšana”. Katrā no kursiem jaunieši guva gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas. Kopumā Ventspils Digitālā centra kursus šajā mācību gadā apmeklēja 140 Ventspils Tehnikuma studentu.

Kursa “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras plānošana” ietvaros Tehnikuma audzēkņi apguva kā pareizi izvēlēties nepieciešamos IKTresursus (datorus, printerus, telefonus, programmatūru, datortīkla ierīces, kabeļus, serverus, videonovērošanas iekārtas u.c.) konkrētās situācijās un kādas ir biežāk pieļautās kļūdas, plānojot IKT infrastruktūru. Tāpat studenti uzzināja kā plānot un sekot līdzi budžetam.

Kursa “Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana” ietvaros jaunieši apguva datortīklus no pašiem pamatiem, iepazīstoties ar OSI 7 slāņu modeļa pirmajiem 3 slāņiem – fizikālo slāni (datu pārraides vidi), datu slāni (fizisko adresāciju) un tīkla slāni (loģisko adresāciju). Kursa laikā studentiem bija arī unikāla iespēja apgūt optisko kabeļu lodēšanas tehnoloģiju. Tāpat audzēkņi datortīkla simulatorā būvēja virtuālos tīklus un konfigurēja iekārtas, apguva Linux un Windows servera instalēšanu un pamata konfigurāciju.

Savukārt mācību kursa “Programmatūras un datu uzturēšana” ietvaros jaunieši apguva gan operētājsistēmas Microsoft Windows, gan dažādu Linux distributīvu instalēšanu un konfigurēšanu, tai skaitā bojājumu noteikšanu, to novēršanu, kā arī drošības pārvaldīšanu.