Ventspils Digitālais centrs piedalīsies URBACT programmas projekta īstenošanā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālais centrs piedalīsies URBACT programmas projekta īstenošanā

URBACT ir Eiropas Savienības programma, kas atbalsta pieredzes apmaiņas un mācību projektus ilgtspējīgai pilsētu attīstībai ar iespēju izmēģināt dažādus risinājumus savās pilsētās, attīstot prasmes, pulcējot kopā vietējās ieinteresētās puses un veidojot starptautiskas partnerības.

2019. gada 25. jūnijā programmas ietvaros apstiprināti 23 jauni sadarbības tīklu projekti, kuros piedalīsies kopā 26 valstis un 203 projekta partneri. Ar Latvijas partneru līdzdalību kopā apstiprināti 6 projekti, vienā no projektiem iesaistīsies arī Ventspils Digitālais centrs.

Jāatzīmē, ka programmā ir divu pakāpju iesniegšanas sistēma, šobrīd projekti ir apstiprināti pirmajā fāzē, kas ir 6 mēnešu fāze, lai noteiktu galīgo partnerību un izstrādātu pilnīgu projekta priekšlikumu 2.fāzes pieteikuma formai. Ja projekts tiek apstiprināts arī 2. fāzē, tad seko 24 mēnešu fāze tīkla aktivitāšu īstenošanai.

Ventspils Digitālais centrs piedalīsies projekta “Digital Innovation 4 Cities” DI4C jeb “Pilsētu digitālās inovācijas” īstenošanā. Projekta mērķis ir paplašināt Ventspils pilsētas iesaisti Eiropas Savienības sadarbības tīklā ar dažādām Eiropas mazajām un vidēja izmēra pilsētām, lai dalītos pieredzē un izvirzītu kopīgus mērķus jautājumos, kas skar pilsētu digitālo attīstību, izstrādātu risinājumus kopīgām problēmām.

Projekta galvenais partneris būs Mesīnas pašvaldības Biznesa inovācijas centrs (Itālija), projekta partneri – Ventspils Digitālais centrs (Latvija), Saint-Quentin pašvaldība (Francija), Limerikas pašvaldība (Īrija), Aguedas pašvaldība (Portugāle), Almeria pašvaldība (Spānija), Jasi pašvaldība (Rumānija) un Oulu pašvaldība (Somija).

Projekta pirmās fāzes kopējais budžets plānots EUR 150 000, no kā Digitālā centra budžets būtu aptuveni EUR 12 000. Atbalsta intensitāte – 85% ERAF līdzfinansējums un 5% valsts budžeta dotācija.