Ventspils Digitālā centra pārstāvji Lietuvā prezentē realizēto projektu | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālā centra pārstāvji Lietuvā prezentē realizēto projektu

Šodien, 16. maijā, Ventspils Digitālā centra pārstāvji piedalās Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas 2014 – 2020 trešā projekta konkursa informatīvajā seminārā Šauļos, lai prezentētu projektu Apvienotais kompetences centrs viedai veco ļaužu aprūpes sociālo pakalpojumu attīstībai, kuru programmas apvienotais sekretariāts atzinis par labās prakses piemēru.

Semināra laikā Ventspils Digitālā centra pārstāvji pastāstīs plašāk par projektu un tā ietvaros paveikto – izstrādāto viedo sensoru tīklu, kas nodrošina operatīvu palīdzību ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmējiem.

Projektu īstenoja Ventspils Digitālais centrs sadarbībā ar Ventspils pilsētas sociālo dienestu, Klaipēdas Universitāti un Klaipēdas pilsētas aprūpes namu. 

Projekta Apvienotais kompetences centrs viedai veco ļaužu aprūpes sociālo pakalpojumu attīstībai kopējais apjoms - EUR 607 207, no tā Ventspils pilsētas iestāžu budžets – EUR 365 822. 85% izmaksu segs Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 5% ir valsts budžeta dotācija, bet 10% Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Ventspils Digitālā centra pārstāvji šonedēļ viesojās arī Klaipēdas Universitātē, lai pārrunātu iespēju kopīgi startētu Latvijas - Lietuvas pārrobežu programmas 2014 - 2020 trešajā projektu konkursā.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ventspils Digitālais centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.