Ventspilī viesojas programmas “URBACT” eksperts no Lielbritānijas | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspilī viesojas programmas “URBACT” eksperts no Lielbritānijas

Š.g. 3. decembrī Ventspilī viesojās Eiropas Savienības programmas “URBACT” eksperts no Jorkas Lielbritānijā, lai iepazītos ar Ventspils pilsētas vidi un sagatavotos projekta “Pilsētu digitālās inovācijas” nākamajai fāzei.  

Eksperts tikās ar projekta “Pilsētu digitālās inovācijas” komandu: Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Digitālais centrs” un Ventspils pilsētas domes pārstāvjiem. Tikšanās laikā Ventspils pārstāvji prezentēja jau realizētos projektus šajā jomā, kā arī kopumā pastāstīja, kas pašvaldībā tiek darīts, lai veicinātu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju  attīstību. Papildus tam, dienas ietvaros eksperts apmeklēja vairākus Ventspils Augsto tehnoloģiju parka uzņēmumus un Ventspils Augstskolu, lai gūtu reālu priekšstatu par vidi Ventspilī.

Projekta ietvaros ir izveidots 8 pilsētu sadarbības tīkls Mesīna (Itālija), Ventspils (Latvija) Saint-Quentin (Francija), Roquetasde Mar (Spānija), Portalegre (Portugāle), Botosani (Rumānija), Trikala (Grieķija) un Oulu (Somija). Minētais eksperts projekta pirmās fāzes laikā apmeklē katru no partnerpilsētām, izvērtējot katras stiprās un vājās puses.

“URBACT” ir Eiropas Savienības programma, kas atbalsta pieredzes apmaiņas un mācību projektus ilgtspējīgai pilsētu attīstībai ar iespēju izmēģināt dažādus risinājumus savās pilsētās, attīstot prasmes, pulcējot vietējās ieinteresētās puses un veidojot starptautiskas partnerības.

Atbilstoši URBACT programmas nosacījumiem projekts tiek īstenots 2 fāzēs:

  • projekta pirmā fāze ilgst 6 mēnešus un tās ietvaros tiks noteikti projekta partneri un sagatavota dokumentācija projekta 2. fāzes pieteikuma formai (09.2019. – 03.2020.);
  • projekta otrā fāze ilgst 24 mēnešusaktivitāšu īstenošanai (05.2020. – 05.2022.).

Saskaņā ar projekta pieteikumu un parakstīto finansēšanas līgumu projekta pirmās fāzes kopējais apjoms būs EUR 146 994, no kā Digitālā centra budžets ir EUR 12 758, t.sk. 85% ERAF finansējums EUR 10 844, 10% pašvaldības finansējums – EUR 1 276 un 5% valsts budžeta dotācija – EUR 638.