Vasaras IT skoliņu apmeklējuši gandrīz 600 skolēnu | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Vasaras IT skoliņu apmeklējuši gandrīz 600 skolēnu

Arī šogad Ventspils Digitālais centrs visu jūniju un jūliju aicināja bērnus apmeklēt radošās Vasaras IT skoliņas nodarbības, kuras šovasar guvušas īpaši lielu atsaucību – šoreiz nodarbības apmeklēja kopumā 567dažāda vecuma bērni.

Vasaras IT skoliņa notika četrās sesijās un šogad nodarbības tika veltītas tēmai “Vasara tehnoloģiju zemē”. Katra sesija bija veltīta savai tēmai – “Vasara debesīs”, “Vasara jūrā”, “Vasara pļavā” un “Vasara mežā”.  Nodarbībās skolēni guva jaunas zināšanas par dažādām tēmām, tai skaitā dabaszinībām, matemātiku, sociālajām zinībām, apkārtējo vidi un piesārņojumu u.c. Nodarbībās bērni veidoja animācijas, izstrādāja aplikācijas mobilajiem telefoniem, praktiski apguva “Geocatching” jeb slēpņošanu, ar “Minecraft” palīdzību izpētīja reālus lidmašīnu ceļus  Latvijas debesīs, ar “Bee-Bot” palīdzību iepazina plašāk Latvijas meža iemītniekus, radīja kustīgus “LEGO WeDO” robotus.

Visaktīvāk Vasaras IT skoliņu apmeklēja 2. līdz 4. klases audzēkņi – kopā gandrīz 300 bērni. Visvairāk skolēnu bija pieteikušies no Ventspils 4. vidusskolas (92 skolēni), Ventspils Centrs sākumskolas (86 skolēni), Ventspils 6. vidusskolas (72 skolēni) un Ventspils 2.vidusskolas (65 skolēni).

Šogad vislielāko bērnu atsaucību guva Vasaras IT skolas 2. sesija, kuru apmeklēja 154 bērni, taču neatpalika arī pārējā sesijas – 1. sesiju apmeklēja 144 bērni, 3. sesiju 140 bērni, bet 4. sesiju 129 bērni.

Vasaras IT skoliņa ieinteresējusi arī bērnus ārpus Ventspils robežām, kopumā 50 bērni no Ventspils novada un citām Latvijas pilsētām apmeklēja nodarbības. Visi Vasaras IT skolas dalībnieki sesijas noslēgumā saņēma sertifikātus par ieguldīto laiku un gūtajām zināšanām.

Nodarbības ar Ventspils pilsētas pašvaldības atbalstu tiek organizētas “Rīcības programmas datorprasmju apguvei Ventspils vispārizglītojošās skolās 2019. – 2021. gadam” ietvaros un Ventspils skolu skolēniem ir bezmaksas.