Digitālajā centrā noslēgušās DCDS projekta mācības | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Digitālajā centrā noslēgušās DCDS projekta mācības

Trešdien, 29. maijā, Ventspils Digitālajā centrā svinīgi noslēdzās projekta “Digitālās kompetenču attīstības sistēmas” (DCDS) pilotmācības, kuru ietvaros savas zināšanas pilnveidoja kopumā 28 iedzīvotāji.

Projekta pilotmācību laikā iedzīvotāji no aprīļa sākuma piedalījās jaukta tipa nodarbībās, gūstot zināšnas gan klātienē, gan attālināti, pielietojot tiešssaistes platformu www.digitalcompetences.eu

Pilotmācībās piedalījās gan seniori, kas pilnveidoja digitālās prasmes ikdienas sadzīviskām vajadzībām, gan nodarbināti pieaugušie, kas guva digitālās prasmes, kas nepieciešamas ikdienas darbā.

Mācību dalībnieki augsti novērtēja iespēju piedalīties mācībās un atzina, ka gūtās zināšanas ir vērtīgas un sniedz tiem iespēju pašpārliecināti darboties ar datoru, jo tās iespējams pielietot gan darbā, gan ikdienā. Visi pilotmācību absolventi uzsvēra, ka labprāt turpinās pilnveidot digitālās prasmes arī nākotnē.

Pozitīvi tika novērtēts arī pasniedzējas Daces Bergmanes darbs, kas pielāgojās mācību dalībnieku vajadzībām un zināšanu līmenim, izklāstot mācību vielu.

Par projektu

DCDS projekta galvenais uzdevums ir izveidot vadlīnijas un integrētu modulāru sistēmu – “Digitālo Kompetenču Attīstības Sistēmu - DCDS” un izmantot to, lai attīstītu digitālās pamatprasmes un transversālās kompetences iedzīvotājiem ar zemām prasmēm piecās Eiropas valstīs (Grieķijā, Latvijā, Itālijā, Rumānijā un Spānijā).

DCDS projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma pasākumā KA3 Atbalsts politikas reformai, uz nākotni vērstiem sadarbības projektiem (FLCP). Projekts tika uzsākts 2018. gada 1. janvārī un ilgs divus gadus.

Plašāka informācija par projektu pieejama šeit: http://www.dcds-project.eu/lv/par-projektu.