Digitālais centrs aicina pieteikties VIAA pieaugušo izglītības projektā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Digitālais centrs aicina pieteikties VIAA pieaugušo izglītības projektā

Ventspils Digitālais centrs aicina strādājošos vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tajā skaitā strādājošos pensionārus, līdz 28. jūnijam pieteikties neformālās izglītības programmas apmācībām, kuras īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

Šoreiz Ventspils Digitālā centra pasniedzēji sniegs iespēju pilnveidot digitālo kompetenci un apgūt neformālās izglītības programmu “Digitālās prasmes darba vajadzībām” 40 stundu apjomā, kopā 8 nodarbības.

Mācību saturs:

  • datu un ierīču drošība;
  • informācijas iegūšana un pārvaldība;
  • digitālo tehnoloģiju izmantošana komunikācijā;
  • digitālā satura plānošana un veidošana;
  • problēmu risināšanas prasmju attīstība.

Projekta ietvaros mācības notiek dažādās izglītības iestādēs. Ventspils Digitālā centra pasniedzēji šoreiz mācības vadīs Druvas vidusskolā, Skolas ielā 2, Saldus pagastā. Mācību noslēgumā dalībnieki saņems Ventspils Digitālā centra sertifikātus. Informācija par mācību norises laiku vēl tiks precizēta.

Šogad pirmo reizi iedzīvotājiem tiek sniegta iespēja reģistrēties mācībām tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā. Protams, mācībām iespējams pieteikties arī klātienē (iepriekš piesakoties pa kontakttālruni vizītei un līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu):

  • Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3, Ventspilī, tālr. 63607607;
  • Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā, tālr. 67854769;
  • Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, Avotu ielā 12, 212.kab., Saldū, tālr. 28358086.

Ikviens strādājošais iespēju mācīties projekta ietvaros var izmantot vienu reizi. 90% no mācību maksas sedz Eiropas sociālais fonds un Latvijas valsts, savukārt, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu mācības ir bez maksas.

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv. Papildus informāciju iespējams saņemt arī zvanot uz Ventspils Digitālo centru pa tālruni: 63607607, sūtot e-pastu: [email protected] vai ierodoties klātienē Akmeņu ielā 3, Ventspilī.

Tāpat aktuālā  informācija par projektu pieejama Ventspils Digitālā centra mājas lapā, sadaļā “VIAA apmācības”: www.digitalaiscentrs.lv/viaa-apmacibas-pieaugusajiem.