Digitālā centra speciālisti pilnveido Liepājas pedagogu digitālās prasmes | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Digitālā centra speciālisti pilnveido Liepājas pedagogu digitālās prasmes

24. un 25. oktobrī Liepājā norisinājās Liepājas Izglītības pārvaldes un Zinātnes un izglītības inovāciju centra organizētas pedagogu apmācības “IKT rīku integrēšana mācību priekšmetu apguvē”, kurās kā vieslektori piedalījās Ventspils Digitālā centra speciālisti.

Pirmā apmācību diena tika veltīta informācijas tehnoloģijām, kurā Liepājas pedagogi ar Digitālā centra speciālistu palīdzību iepazina tiešsaistes rīku “LearningApps”. Rīks piedāvā plašas iespējas dažādu mācību uzdevumu veidošanai, kā arī QR koda izmantošanu mācību procesā, kas palīdz padarīt mācīšanās procesu aizraujošāku. Ar prototipēšanas rīku “Moqups” nodarbību laikā tika demonstrētas dažādas idejas, kā, izmantojot mobilās lietotnes, apvienot mākslas un datorprasmju apguvi, palīdzot skolēniem attīstīt intereses dažādās jomās, piemēram, mobilo lietotņu izstrādē un datorgrafikā.

Apmācību otrā diena tika veltīta dizaina un tehnoloģiju tēmai, kurā pedagogi apguva darba lapu ģenerēšanas iespējas jebkura mācību satura īstenošanai, vizuālo materiālu noformēšanu skolēnu projektu prezentācijām, kā arī digitālo stāstu izmantošanu mācību priekšmetu apguvē. Savukārt apmācību sadaļā par elektronikas elementiem dizainā Digitālā centra speciālists iepazīstināja ar simulāciju programmu elektrisko ķēžu veidošanai. Pēc simulāciju testiem reālajā vidē tika salodēta elektriskā ķēde un, izmantojot modelēšanas programmatūru, izveidots arī dizains elektriskās ķēdes korpusam.

Liepājas skolotājiem tika demonstrētas arī sublimācijas iekārtu izmantošanas iespējas mācību procesā. Nodarbības laikā skolotāji apguva tiešsaistes programmas dizaina maketu izstrādei un sublimācijas tehnoloģiju puzles izveidei, kuru pēc tam var izmantot dažādu tēmu apguvē skolā un mācību uzdevumu veidošanā.