Apstiprināts Ventspils Digitālā centra jaunais nolikums | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Apstiprināts Ventspils Digitālā centra jaunais nolikums

Piektdien, 14. jūnijā, Ventspils pilsētas dome sēdē tika apstiprināts Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Digitālais centrs” jaunais nolikums.

Iepriekšējais Ventspils Digitālā centra nolikums tika apstiprināts 2006. gadā, un no tā brīža ir mainījušies ārējie normatīvie akti – stājies spēkā Oficiālās elektroniskās adreses likums, veikti grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā un Valsts informācijas sistēmu likumā, stājušies spēkā vairāki saistoši Ministru kabineta noteikumi un citi normatīvie akti, kas rada izmaiņas arī Ventspils Digitālā centra darbībā.

Jaunajā nolikumā papildinātas Digitālā centra funkcijas un uzdevumi, precīzāk iezīmējot tā lomu: informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) izstrādē, attīstībā un uzturēšanā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī, informācijas sabiedrības veidošanā, nodrošinot Ventspils iedzīvotāju apmācību IKT jomā, kā arī industrijas produktivitātes veicināšanā, pakalpojumu un produktu attīstībā.

Ventspils Digitālā centra nolikums pieejams mājas lapā www.digitalaiscentrs.lv sadaļā Kontakti.