Ventspils Digitālais centrs nodrošina Valsts līmeņa risinājumu e-adreses izmantošanai | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālais centrs nodrošina Valsts līmeņa risinājumu e-adreses izmantošanai

Atbilstoši “Oficiālajam elektroniskās adreses likumam” no 2018. gada 1. jūnija valsts un pašvaldību iestādēm saziņai ar fiziskām personām obligāti būs jāizmanto elektroniskā adrese jeb e-adrese. Lai atvieglotu e-adreses lietošanu valsts un pašvaldību iestādēm, Ventspils Digitālais centrs sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) ir izstrādājis valsts līmeņa risinājumu e-adreses izmantošanai.

Elektroniskā adrese (e-adrese) ir vienots risinājums valsts pārvaldē, lai elektroniskā vidē nodrošinātu garantētu, drošu un ērtu oficiālo saziņu starp valsts iestādēm un privātpersonām vienas sistēmas ietvaros.  No 2018. gada 1. jūnija e-adrese būs obligāti jāizmanto valsts un pašvaldību iestādēm, plānošanas reģioniem, valsts augstskolām un zinātniskiem institūtiem, publiskiem nodibinājumiem, prokuratūrai un privātpersonām, kam deleģēts valsts pārvaldes uzdevums.

Valsts un pašvaldību iestādēm, kurām nav pašām savu sistēmu e-adreses izmantošanai, Ventspils Digitālais centrs piedāvā risinājumu e-adreses izmantošanai – tīmekļa platformu www.parvaldiba.lv. Jau šobrīd ir iespējams pieteikties sistēmas izmantošanai interneta vietnē www.parvaldiba.lv, līdz šim interesi ir izrādījušas jau 60 valsts un pašvaldību iestādes.

Lai saņemtu e-adresi, iestādei jābūt iekļautai Uzņēmumu reģistra Publisko personu un iestāžu sarakstā. Savukārt, lai sāktu lietot e-adreses tīmekļa risinājumu www.parvaldiba.lv, jāaizpilda pieteikšanās anketa, kuru iespējams atrast www.parvaldiba.lv.

Papildus informācija par elektronisko adresi pieejama šeit: http://ejuz.lv/eadrese un https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/e-adrese.

Šis ir jau otrais risinājums, kuru valsts un pašvaldību vajadzībām nodrošina Ventspils Digitālais centrs: Ventspils Digitālais centrs sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju (VARAM) izstrādājis un šobrīd uztur Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) pakalpojumu vadības sistēmu, kurā līdz šim brīdim reģistrēts jau 140 400. pakalpojumu pieteikums.