Ventspils Digitālais centrs līdzdarbojas DCDS projekta īstenošanā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālais centrs līdzdarbojas DCDS projekta īstenošanā

Piektdien, 11. maijā, Ventspils Digitālajā centrā projekta “Digitālo kompetenču attīstības sistēma” (DCDS) ietvaros sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociāciju (LIKTA) tika organizēta fokusgrupas diskusija, kurā piedalījās dažāda profila iedzīvotāji.

Fokusgrupas mērķis bija gūt plašāku izpratni par iedzīvotāju vajadzībām un cerībām saistībā ar digitālo iekļaušanu, novērtēšanu, apmācību un digitālās sabiedrības attīstību. Fokusgrupas diskusijā piedalījās kopumā 10 iedzīvotāji, kas pārstāvēja dažādas vecuma grupas, sociālo un nodarbinātības statusu.

Tikšanās laikā, dalībnieki iesaistījās diskusijās par digitālo prasmju nepieciešamību ikdienā un motivāciju tās regulāri attīstīt. Iedzīvotāji izteica savu viedokli par tiešsaistes un klātienes apmācībām, digitālo prasmju novērtēšanu un citām tēmām, kas saistītas ar projekta “Digitālo kompetenču attīstības sistēma” (DCDS) nākotnes attīstību. Fokusgrupas diskusijā gūtās atziņas sniedza vērtīgu ieskatu projekta mērķauditorijas uzskatos Latvijā.

Projekta galvenais uzdevums ir izveidot integrētu modulāru sistēmu – “Digitālo Kompetenču Attīstības Sistēmu - DCDS” un izmantot to, lai attīstītu digitālās pamatprasmes un transversālās kompetences iedzīvotājiem ar zemām prasmēm piecās Eiropas valstīs - Grieķijā, Latvijā, Itālijā, Rumānijā un Spānijā.

DCDS projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un tas tika uzsākts 2018. gada 1. janvārī un ilgs divus gadus.