Veiksmīgi realizēta programma robotu integrēšanai pirmsskolas mācību procesā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Veiksmīgi realizēta programma robotu integrēšanai pirmsskolas mācību procesā

Janvāra sākumā Ventspils Digitālajā centrā tika uzsākts darbs pie programmas izveides robotu iesaistīšanai pirmsskolas mācību procesā, ar mērķi izmantot mūsdienu tehnoloģijas, lai dažādotu mācību procesu, bet jau februārī notika pirmās nodarbības. Rezultātā Ventspils kļuvusi par pirmo vietu Latvijā, kur roboti tiek izmantoti pirmsskolas bērnu apmācībā.

Robotikas nodarbību programmu izstrādāja Ventspils Digitālā centra speciālisti sadarbībā ar Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes un pirmsskolas izglītības iestāžu speciālistiem. Nodarbībās tika izmantoti Bee-Bot un Blue-Bot roboti jeb roboti bitītes, kas piemēroti, lai apgūtu loģiskās un algoritmiskās domāšanas elementus. Kopumā Digitālā centra rīcībā ir vairāk nekā 25 šāda veida roboti, līdz ar to nodarbībās katram audzēknim bija iespēja darboties gan individuāli, gan pārī, gan grupā.    Izstrādātā mācību programma sastāv no piecām dažādām nodarbībām. Nodarbībā “Iepazīsti robotu bitīti!” tika apgūtas darba iemaņas un programmēšanas pamatprincipi, nodarbībā “Skaitļi”, “Figūras” un “Metamais kauliņš” atraktīvā veidā tika nostiprinātas dažādas matemātiskās prasmes, savukārt nodarbībā “Valoda” tika pilnveidota lasītprasme. Visas nodarbības veidotas tā, lai bērni gan pilnveidotu loģisko, algoritmisko domāšanu, papildinātu zināšanas skaitļošanā vai lasītprasmē un arī mācītos rast kopējus oriģinālus risinājumus dažādām mācību situācijām. Lai nodarbības būtu vēl interesantākas, tika padomāts arī par atraktīvu aprīkojumu, kā piemēram, interesantām spēļu pamatnēm jeb grīdiņām un atraktīviem metamajiem kauliņiem.

Robotikas nodarbībās piedalījās visi Ventspils bērnudārzu un Jaunrades nama sagatavošanas grupu audzēkņi, Ventspils 2. pamatskolas speciālās pamatizglītības programmas skolēni un Ventspils Centra sākumskolas 1.klases skolēni. Kopumā Digitālā centra pasniedzēji no februāra līdz maija beigām būs novadījuši vairāk nekā 90 nodarbības, kurās iesaistīti apmēram 530 bērni.

Kā uzsver Robotikas nodarbību vadītāja un Digitālā centra skolotāja Santa Līce: “Bee-Bot robotu izmantošana paver jaunas iespējas bērniem interesantā veidā apgūt dažādas prasmes. Aktīvi iesaistoties mācību procesā un izzinot Bee-Bot bitītes darbības principus, pirmsskolas vecuma bērni dotos uzdevumus izpilda godam un ne vien standarta uzdevumus, bet meklē tiem arī radošus risinājumus un variē uzdevumus pēc saviem uzskatiem.”

Savukārt otra Robotikas nodarbību vadītāja Ieva Kārkliņa stāsta, ka roboti - bitītes izraisīja bērnos patiesu prieku un ieinteresētību. Šķietami rotaļājoties ar robotiem, bērni veicināja sadarbības prasmes, mācoties būt pacietīgiem un draudzīgiem. Pēc bērnudārzu audzinātāju stāstītā, katra nākamā plānotā nodarbība ikvienā bērnudārzā tikusi ļoti gaidīta.

Nākamajā mācību gadā Ventspils Digitālais centrs turpinās sadarbību ar Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēm, piedāvājot gan esošās, gan jaunas tehnoloģiju nodarbības.