Skolēni un vecāki vērtē Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju pulciņus | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Skolēni un vecāki vērtē Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju pulciņus

Ventspils Digitālais centrs pastāvīgi strādā pie tehnoloģiju pulciņu nodarbību pilnveidošanas, nodrošinot skolēniem interesantu, daudzveidīgu un izglītojošu interešu izglītības programmu. Veidojot pulciņu saturu, ļoti būtisks ir arī skolēnu un viņu vecāku vērtējums, kuru Ventspils Digitālais centrs ik gadu noskaidro, veicot aptauju.

Aptaujas ietvaros gan skolēni, gan vecāki tiek lūgti novērtēt tehnoloģiju pulciņu nodarbību saturisko kvalitāti, skolēnu un skolotāju sadarbību, izteikt viedokli par piedāvātajām tehnoloģijām u.c. tēmām. 

Izpētot ataujas rezultātus, Ventspils Digitālais centrs noskaidroja, ka 96% vecāku ir apmierināti ar pulciņu darbu un 97% Ventspils Digitālā centra pulciņus ieteiktu citiem vecākiem. Vecāki augsti vērtē daudzveidīgo tehnoloģiju piedāvājumu, kas pieejams bērniem. Tāpat pozitīvu vērtējumu saņēmuši arī Ventspils Digitālā centra pasniedzēji, jo aptaujas rezultāti parāda, ka skolēniem veidojas laba sadarbība ar skolotājiem un tie apmeklē nodarbības ar prieku. Vecāki Digitālā centra pedagogus atzīst par labiem un aktīviem skolotājiem, kas nodarbībās veicina bērnu iztēli un radošumu, kā arī veido daudzveidīgu mācību saturu, kas neatkārtojas. Vecāki novērojuši, ka, apmeklējot tehnoloģiju pulciņus Ventspils Digitālajās centrā, skolēniem uzlabojas datorprasmes, izpratne par tehnoloģijām un viņi saprot, ka tehnoloģijas nav tikai rotaļlietas, bet ar to palīdzību iespējams gūt arī jaunas zināšanas.   Augstu tiek vērtētas arī aprakstošās liecības, ar kuru palīdzību vecāki saņem informāciju par to, ko bērni nodarbībās ir apguvuši.

Arī skolēni pozitīvi vērtē interešu izglītības nodarbības Ventspils Digitālajā centrā - 78% bērnu uz nodarbībām nāk ar prieku, bet 75% bērnu nodarbībās darboties vienmēr ir interesanti. Bērniem mācību viela ir saprotama un šķiet noderīga reālajā dzīvē. 81% no pulciņu dalībniekiem ir gandarījums par nodarbībās paveikto. Tāpat audzēkņi atzīst, ka viņiem patīk mācīties Ventspils Digitālajā centrā, draudzīgo pasniedzēju un interesantu praktisko uzdevumu dēļ.

Pie ieteikumiem Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju pulciņu dalībnieki minējuši, ka vēlas, lai pulciņi notiktu biežāk un nodarbības būtu garākas, kā arī vairāk eksperimentu, patstāvīgo radošo darbu, jaudīgākus datorus atsevišķās telpās un nodarbības arī citā vidē, piemēra, ārā.

Ventspils Digitālais centrs izsaka pateicību visiem skolēniem un viņu vecākiem par atsauksmēm un ierosinājumiem, kas ļauj pilnveidot nodarbību saturu un plānot turpmāko darbu. Aptaujas rezultāti tiks ņemti vērā, veidojot interešu izglītības programmu jaunajam mācību gadam.