Projekta “Safety First!” ietvaros izveidotas četras informatīvas īsfilmas | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Projekta “Safety First!” ietvaros izveidotas četras informatīvas īsfilmas

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izveidojis četras pamācošas īsfilmas, lai informētu iedzīvotājus par drošu atpūtu pie ūdens. Īsfilmas izveidotas Latvijas - Lietuvas pārrobežu programmas 2014 – 2020 projekta “Safety First!” ietvaros.

Kurzemes jūras piekraste ir populāra atpūtas vieta ne tikai Latvijas iedzīvotājiem, bet arī tūristiem no citām valstīm. Statistika rāda, ka ik gadu vairāk cilvēku iet bojā slīkstot, nekā, piemēram, ugunsgrēkos. 2017. gadā Latvijā noslīka 102 cilvēki, bet 2018. gadā līdz šim brīdim reģistrēti jau 109 noslīkušie. Galvenie noslīkšanas iemesli ir vieglprātība, peldēšana alkohola reibumā un pārāk strauja ieiešana aukstā ūdenī, kas izraisa sirds un asinsrites traucējumus. Diemžēl bieži reģistrēti arī nelaimes gadījumi, kur bērni pie ūdens nav pietiekami pieskatīti.

Uzņemto īsfilmu mērķis ir sniegt padomus drošai peldēšanai un atpūtai pludmalē, lai uzlabotu gan iedzīvotāju, gan tūristu drošību jūras piekrastē. Īsfilmas izveidotas par tēmām: “Krastā esošais vējš un tā briesmas”, “Pieskatot bērnus pie jūras”, Nepeldiet alkohola reibumā!”, "Augsta riska ūdens sporta entuziastu drošība”.

Lai uzņemtās īsfilmas sasniegtu pēc iespējas plašāku mērķauditoriju, tās tiks izplatītas sociālajos medijos, projekta partneru vietnēs un pašvaldībās, kā arī demonstrētas informatīvajās nodarbībās skolās.

Projekts turpināsies līdz 2019. gada februārim. Decembrī projekta ietvaros vēl plānotas praktiskas apmācības glābējiem, tai skaitā arī Ventspils pilsētas pašvaldības policijas darbiniekiem.

Projekta galvenie mērķi ir palielināt Latvijas un Lietuvas glābēju kapacitāti un paaugstināt ventspilnieku un pilsētas viesu drošību gan ūdenī, gan pludmalē, kā arī vajadzības gadījumos nodrošināt operatīvu saziņu un koordinētu glābšanas pasākumu veikšanu starpvalstu līmenī.

Projekta kopējais apjoms – EUR 589 337, no kā Ventspils pilsētas pašvaldības finansējums ir EUR 171 609.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ventspils Digitālais centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.”