Programmēšanas nedēļā Latvijā visaktīvāk iesaistās Ventspils! | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Programmēšanas nedēļā Latvijā visaktīvāk iesaistās Ventspils!

No 6. līdz 21. oktobrim visā Eiropā notiek dažādi pasākumi par godu Eiropas Programmēšanas nedēļai. Latviju visaktīvāk pārstāv Ventspils, Programmēšanas nedēļas ietvaros organizējot 33 aktivitātes.

Programmēšanas nedēļas mērķis ir iesaistīt skolēnus dažādos bez maksas pasākumos, lai rosinātu interesi par programmēšanu un tās pielietošanu, neatkarīgi no skolēnu vecuma, vairojot interesi par zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku. Apgūstot programmēšanas iemaņas bērni labāk izprot mūsdienu tehnoloģiju mainīgo pasauli un gūst pieredzi, ka mācīties ar dažādu tehnoloģiju palīdzību ir interesanti un aizraujoši. 

Programmēšanas nedēļas pasākumi aktīvi notika Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju pulciņos, kā arī Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu Robotikas nodarbībās. Seši pasākumi notika arī Ventspils 1. pamatskolā.

Programmēšanas nedēļā iesaistījās dažāda vecuma Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju pulciņu audzēkņi, apgūstot programmēšanu “Kodu”, “Scratch”, JAVA, C++ vidē, programmējot dažādus robotus, vingrinot algoritmisko domāšanu un izmantojot programmēšanas elementu spēles “Minecraft” vidē.

Plašāka informācija par Eiropas Programmēšanas nedēļu pieejama www.codeweek.eu.