Noslēgušās tehnoloģiju pulciņu nodarbības Digitālajā centrā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Noslēgušās tehnoloģiju pulciņu nodarbības Digitālajā centrā

Piektdien, 18. maijā, Ventspils Digitālajā centrā notika pēdējās šī mācību gada tehnoloģiju pulciņu nodarbības. 2017./2018. mācību gads Digitālajā centrā pavadīts, nodrošinot bērniem radošas, dažādām tehnoloģijām, interesantiem uzdevumiem un pozitīvām emocijām piepildītas pēcpusdienas.

Aizvadītajā mācību gadā Digitālajā centrā skolēniem tika piedāvātas 16 dažādas interešu izglītības nodarbības, kas tika realizētas 47 grupās gan Digitālajā centrā, gan Ventspils Pārventas pamatskolā. Kopumā nodarbības apmeklēja gandrīz 700 bērnu un jauniešu, tajā skaitā bērni 6 gadu vecumā, skolēni no 1. līdz 12. klasei, kā arī Ventspils Mūzikas vidusskolas un Ventspils Tehnikuma audzēkņi.

Tehnoloģiju pulciņu klāstu papildināja “3D datorgrafikas pamatu”, “Dronu skolas”, “Datorsistēmu administrēšanas” un “Mājas lapu un mobilo aplikāciju dizaina” nodarbības. Vispopulārākie pulciņi bija “Digitālā mājturība” (6 grupas), “Robotika” vecumposmā no 1. līdz 4.klasei (4 grupas), “Dronu skola” (3 grupas) un “Datorzinības 1.klasei” (3 grupas).

Lielu atsaucību guvušas arī Ventspils Digitālā centra organizētās “Robotikas” nodarbības, kas šogad pirmo gadu tika realizētas pirmsskolas izglītības iestādēs, iesaistot nodarbībās gandrīz 500 bērnu dārza audzēkņus 6 gadu vecumā. Bērni Robotikas nodarbībās apguva pirmās programmēšanas prasmes, darbojoties ar robotiem “Bee-Bot”. Digitālais centrs šīs nodarbības organizēja arī 2.pamatskolas speciālās pamatizglītības programmas skolēniem un Centra sākumskolas 1.-klasniekiem.

Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju pulciņu audzēkņi par ieguldīto laiku un paveikto darbu saņēma atalgojumu – apliecības. Tie skolēni, kas ar īpašu centību semestra laikā attiecās pret pulciņu darbu, tiks aicināti ceturtdien, 24. maijā, uz Ventspils Digitālo centru, kur notiks “Teicamnieku godināšanas pasākums”.  “Teicamnieku apliecības” saņems vairāk nekā 80 bērnu. Plkst. 15.00 “Teicamnieku apliecības tiks izsniegtas 1. līdz 4. klašu skolēniem, bet plkst. 17.00 - 5. līdz 12.klašu skolēniem.

Tāpat katrs pulciņa dalībnieks un viņa vecāki e-klases pastā saņems e-liecību, kurā pulciņa pasniedzēji aprakstījuši apgūto mācību saturu, raksturojuši skolēna motivāciju un sasniegumus.

Digitālā centra skolotāji un vadība vasarā izvērtēs šogad paveikto un plānos, kā nodarbību saturu padarīt vēl pievilcīgāku un noderīgāku skolēniem. Bērnus pēc vasaras brīvlaika pulciņu nodarbībās sagaidīs vairāki jaunumi, kā piemēram, tiks turpinātas “Minecraft skolas” nodarbības, piedāvājot tās lielākam skolēnu skaitam. Pieteikšanās nākamajam mācību gadam sāksies augusta beigās, interesenti aicināti sekot līdzi informācijai Digitālā centra mājas lapā:  www.digitalaiscentrs.lv.