Noslēgušās mācības Ventspils Tehnikuma audzēkņiem | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Noslēgušās mācības Ventspils Tehnikuma audzēkņiem

Ventspils Digitālais centrs sadarbojas ar Ventspils Tehnikumu kopš 2017. gada, piedāvājot apgūt dažādus ar informācijas tehnoloģijām saistītus kursus profesionālu speciālistu vadībā. Otrdien, 12. jūnijā, notika pēdējās šī mācību gada nodarbības Tehnikuma audzēkņiem.

Šogad Ventspils Digitālais centrs piedāvāja apgūt Ventspils Tehnikuma audzēkņiem divus kursus - „Datortīklu uzturēšana” un “Programmatūras un datu uzturēšana”.

Kursu „Datortīklu uzturēšana” ietvaros studenti uzzināja par datortīklu uzbūvi, to drošību, bojājumu noteikšanu un novēršanu, operētājsistēmas Debian uzstādīšanu un konfigurēšanu, kā arī operētājsistēmas Windows Server uzstādīšanu un konfigurēšanu. Kursu apmeklēja 14 studenti, kuriem mācību vielu bija iespējams nostiprināt arī praktiskās nodarbībās. Savukārt kursa “Programmatūras un datu uzturēšana” ietvaros jaunieši apguva operētājsistēmas Microsoft Windows instalēšanu, tai skaitā bojājumu noteikšanu, to novēršanu, kā arī Windows vides drošības pārvaldīšanu. Kopā šo kursu praktiskās nodarbībās apguva 20 Ventspils Tehnikuma audzēkņi.

Lai gūtu praktiskas iemaņas datortehnikas un datortīklu uzturēšanā, programmatūras un datu pārvaldībā un datorsistēmu drošībā, Tehnikuma audzēkņi kursos apgūtās zināšanas praksē nostiprina Digitālajā centrā. Šogad praksi Ventspils Digitālajā centrā izgājuši jau 7 Ventspils Tehnikuma audzēkņi, bet 2017. gadā 9 audzēkņi.

Nodarbības Digitālajā centrā var notikt pateicoties Rīcības programmai datorprasmju apguvei Ventspils pilsētas vispārizglītojošajās skolās 2015.-2018. gadam, ko 2015. gada jūlijā apstiprināja Ventspils pilsētas dome, lai attīstītu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozari Ventspilī un vairotu augsti kvalificētu absolventu skaitu visos izglītības līmeņos.