Jaunais mācību gads Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju pulciņos | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Jaunais mācību gads Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju pulciņos

Nemanot ir paskrējis skolēnu vasaras brīvlaiks un 1. septembris jau klauvē pie durvīm, aicinot bērnus un jauniešus gūt jaunas zināšanas. Arī Ventspils Digitālais centrs sagatavojis daudzveidīgu tehnoloģiju pulciņu klāstu, šogad aicinot audzēkņus pieteikties 19 dažādos tehnoloģiju pulciņos, 46 grupās.

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, tehnoloģiju pulciņu saturs ir aktualizēts, lai nodarbības bērniem būtu interesantas un saistošas. Šogad pulciņu nodarbībās tiks izmantoti jauni programmējamie konstruktori “Makey Makey”, tiks izmantotas programmas “Roblox” un “Unity” 3D grafikas apguvei, tiks veidotas spēles “Minecraft” modifikācijas “Java” programmēšanā. Tāpat bērniem būs iespēja gūt prasmes mūzikas komponēšanā ar datora palīdzību, iepazīt stereogrammu un hologrammu veidošanas procesu, kā arī  pilnveidot savas manevrēšanas prasmes dronu biedrības “RC Ventspils” speciālistu vadībā, Dronu skolas nodarbībās. 

Digitālā centra nodarbību grafiks papildināts arī ar trīs jauniem tehnoloģiju pulciņiem. Sešgadniekiem un 1. klases audzēkņiem būs iespēja apgūt angļu valodu pulciņā “Angļu valoda digitāli”, 3. līdz 6. klases skolēni varēs apmeklēt pulciņu “Minecraft skola”, bet 5. līdz 6 .klases audzēkņi tiks aicināti apmeklēt pulciņu “Digitālā māksla”. Paplašināts arī Pārventas pamatskolā piedāvāto pulciņu klāsts. Pārventas pamatskolā notiks – “Digitālā māksla”, “Datorzinību pamati”, “Programmēšanas pamati”, “Datorzinības 1. klasei” un “Minecraft skola”.

Arī Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju pulciņu pasniedzēju kolektīvam pievienojušies jauni pedagogi: “Robotikas” skolotāja Kitija Kuduma, “Digitālās mākslas skolotāja” Elīna Skore un “Digitālās mājturības” skolotāja Santa Līce. “Dronu skolas” ietvaros ir izveidota sadarbība ar biedrību “RC Ventspils”, šādā veidā nodrošinot daudzveidīgu dronu pilotēšanas apguvi. Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu, Ventspils Digitālajā centrā darbosies kopā 17 profesionāli pedagogi.

Lai audzēkņi un arī vecāki varētu labāk sekot līdzi mācību procesam Ventspils Digitālajā centrā, šogad tiks izmantota “Moodle” tālmācības online sistēma, kurā tiks izvietoti mācību materiāli, glabāti paveiktie darbi, kā arī instrukcijas veicamajiem darbiem.

Jauninājumi ieviesti arī mācību procesa vērtēšanā. Paralēli aprakstošajām liecībām, kas tāpat kā iepriekš tiks izsniegtas divas reizes gadā, bērni saņems vērtējumus arī par katrā nodarbībā paveikto: “+” ( apgūts); “/” ( daļēji apgūts) ; “-” ( vēl jāmācās). Vērtējums tiks atspoguļots E-klasē un izmantots, lai informētu gan skolēnus, gan vecākus par ikdienas sasniegumu dinamiku un motivētu skolēnus darbam.

Interesenti aicināti apmeklēt Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju pulciņu “Informatīvo pēcpusdienu” trešdien, 29. augustā, plkst. 17:30, Akmeņu ielā 3.

Reģistrēšanās tehnoloģiju pulciņiem notiks no 30. augusta līdz  13. septembrim. Pieteikties iespējams elektroniski šeit vai klātienē Ventspils Digitālajā centrā.

Jau šobrīd ir iespēja iepazīties ar pulciņu piedāvājumu un izvēlēties sev piemērotāko. Pulciņu aprakstu PDF formātā iespējams apskatīt un lejupielādēt šeit.  

Plānots, ka nodarbības tehnoloģiju pulciņos sāksies 2018.gada 25. septembrī un ilgs līdz 2019.gada maija vidum.