Informatīvā pēcpusdiena Ventspils Digitālajā centrā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Informatīvā pēcpusdiena Ventspils Digitālajā centrā

Ventspils Digitālais centrs aicina bērnus un vecākus, trešdien, 29. augustā, plkst. 17:30 apmeklēt tehnoloģiju pulciņu “Informatīvo pēcpusdienu”.

Tehnoloģiju pulciņu “Informatīvajā pēcpusdienā” interesentiem būs iespēja uzzināt vairāk par šī mācību gada jaunumiem, tehnoloģiju pulciņu piedāvājumu kopumā, kā arī uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Savukārt tie, kas nevar ierasties Ventspils Digitālajā  centrā klātienē, pasākumu varēs vērot attālināti Ventspils portālā: www.ventspils.lv.

Šajā mācību gadā Ventspils Digitālais centrs sagatavojis daudzveidīgu tehnoloģiju pulciņu klāstu, aicinot audzēkņus pieteikties 19 dažādos tehnoloģiju pulciņos, 46 grupās. Reģistrēšanās tehnoloģiju pulciņiem notiks no 30. augusta līdz  13. septembrim. Iepazīties ar pulciņu piedāvājumu un izvēlēties sev piemērotāko iespējams Ventspils Digitālā centra mājas lapā: www.digitalaiscentrs.lv/pulcini.