E-adreses sistēmu pilotrežīmā sāks lietot arī saziņai ar iedzīvotājiem | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

E-adreses sistēmu pilotrežīmā sāks lietot arī saziņai ar iedzīvotājiem

Kopš 1. jūnija, atbilstoši “Oficiālajam elektroniskās adreses likumam” valsts iestādes uzsākušas lietot e-adresi savstarpējas saziņas nodrošināšanai. Savukārt savstarpējai saziņai ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem e-adresi būs iespējams izmantot pilotrežīmā pēc 2018. gada septembra Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

E-adreses sistēmas pilotēšana un publiskošana sabiedrībai tiek organizēta pirms likumā noteiktā termiņa, sniedzot lietotājiem iespēju izstrādāto sistēmu izmēģināt, kā arī paust viedokli un iesniegt atsauksmes, dodot iespēju savlaicīgi novērst trūkumus, ja tādi tiks atklāti. Sistēmas pilotdarbināšana paredzēta līdz 2019. gada 1. janvārim.

Pilotdarbināšana nozīmē, ka fiziskās un juridiskās personas portālā www.latvija.lv varēs:

  • izveidot e-adresi un aktivizēt e-adreses kontu;
  • veikt saraksti ar tām valsts iestādēm (likuma izpratnē), kuras ir pieslēgušās e-adreses sistēmai vai pieslēgsies tai pilotdarbināšanas laikā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (VRAA) aicina iestādes izmantot iespēju pārbaudīt jauno e-adreses sistēmas lietošanu pilotdarbināšanas režīmā, lai realizētu savlaicīgu sistēmas integrēšanu drošai saziņai ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem. 

E-adrese elektroniskā vidē nodrošinās garantētu drošu un ērtu oficiālo saziņu starp valsts un pašvaldības iestādēm un privātpersonām vienas sistēmas ietvaros. Valsts un pašvaldības iestādēm e-adreses lietošana ir obligāta, bet iedzīvotāji e-adresi var izmantot brīvprātīgi.

Lai atvieglotu e-adreses izmantošanu valsts un pašvaldību iestādēm Ventspils Digitālais centrs sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) ir izstrādājis valsts līmeņa risinājumu e-adreses izmantošanai - bez maksas tīmekļa platformu www.parvaldiba.lv. Iestādēm, kuras vēl nav reģistrējušās sistēmas izmantošanai vietnē www.parvaldiba.lv, to ir iespējams izdarīt, aizpildot pieteikšanās anketu, kuru iespējams atrast www.parvaldiba.lv.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iespējams sazināties ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (VRAA) rakstot e-pastu: [email protected].

Iepazīties ar VRAA sagatavoto videomateriālu par e-adreses sistēmas pilotdarbināšanu iespējams šeit: https://youtu.be/pidnStLofL4.

Papildus informācija par elektronisko adresi pieejama šeit: http://ejuz.lv/eadrese un https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/e-adrese.