Digitālajā centrā viesojās projekta “Apvienotais kompetences centrs viedai veco ļaužu aprūpes sociālo pakalpojumu attīstībai” partneri | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Digitālajā centrā viesojās projekta “Apvienotais kompetences centrs viedai veco ļaužu aprūpes sociālo pakalpojumu attīstībai” partneri

Trešdien, 20. jūnijā, Ventspils Digitālajā centrā viesojās projekta “Apvienotais kompetences centrs viedai veco ļaužu aprūpes sociālo pakalpojumu attīstībai” partneri, lai izvērtētu projekta ietvaros paveikto un saplānotu turpmākos darbus.

Ventspilī ieradās pārstāvji no Klaipēdas Universitātes un Klaipēdas pilsētas sociālā aprūpes nama. Sapulcē piedalījās arī pārstāvji no Ventspils pilsētas pašvaldības iestādēm “Ventspils Digitālais centrs” un “Sociālais dienests”, kā arī no Ventspils pilsētas domes.

Tikšanās laikā tika apspriests jaunizveidotais sociālais pakalpojums un infrastruktūras attīstības īstenošanas gaita.

Projekta ietvaros plānots paplašināt Digitālā centra projektā “Centrālbaltijas inovatīvo risinājumu izmēģinājumu centrs” izstrādāto viedo sensoru tīklu un ar sensoru tīklu aprīkot sociālās aprūpes namu ,,Selga”, kā arī pilotprojekta veidā izvietot sociālo pakalpojumu saņēmēju dzīves vietās. Sensoru tīkls nodrošinās operatīvu palīdzību ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmējiem.

Ventspils Digitālais centrs projekta ietvaros veicis izpēti par esošo situāciju veco ļaužu aprūpes jomā un izstrādājis iespējamos risinājumus situācijas uzlabošanai ar viedo tehnoloģiju palīdzību. Papildus tam iegādāti viedie sensori un šobrīd notiek darbs pie sensoru konfigurēšanas un pielāgošanas.

Projekta “Apvienotais kompetences centrs viedai veco ļaužu aprūpes sociālo pakalpojumu attīstībai” realizāciju uzsāka Ventspils Digitālais centrs sadarbībā ar Sociālo dienestu 2017. gada aprīlī.

Projekta kopējais apjoms – EUR 607 207, no tā Ventspils pilsētas iestāžu budžets – EUR 365 822. 85% izmaksu segs Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 5% ir valsts budžeta dotācija, bet 10% Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ventspils Digitālais centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.