Digitālajā centrā notikusi Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vadītāju foruma sanāksme | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Digitālajā centrā notikusi Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vadītāju foruma sanāksme

Piektdien, 24. augustā, Ventspils Digitālajā centrā notika Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vadītāju foruma sanāksme.

Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vadītāju forums ir ar Ministru kabineta lēmumu izveidota koleģiāla starpnozaru konsultatīvā un metodiskā institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt starpnozaru (pārresoru) koordināciju un sadarbību starp valsts un pašvaldību institūcijām optimālai un efektīvai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošināšanai un izmantošanai, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana valsts un pašvaldību institūciju darbības pilnveidošanai un efektivitātes celšanai.

Tikšanās ietvaros foruma dalībnieki pārrunāja šādus jautājumus:

  • Ventspils pieredze un paveiktais e-pārvaldē;
  • Datortehnoloģiju lietotāju atbalsta dienesta darbība un tā pārvaldība, nodrošinot atbalstu lielam lietotāju skaitam visā Latvijā;
  • dažādu finanšu avotu piesaiste projektiem;
  • atvērtā koda risinājumi;
  • projekta “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām” ietvaros plānotie darbi.

Jāatzīmē, ka Ventspils Digitālā centra realizētais projekts "Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām" ir iekļauts informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanas mērķarhitektūrā, un nākotnē veidos daļu no valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kopējās arhitektūras, tādēļ tā realizācija skar ne vien pašvaldības, bet arī daudzas publiskās pārvaldes institūcijas.