Digitālais centrs integrē tehnoloģijas mācību procesā skolās | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Digitālais centrs integrē tehnoloģijas mācību procesā skolās

Otrdien, 6. martā, un trešdien, 7. martā, Ventspils 2. pamatskolā notika inovatīvās pieredzes atklātās mācību stundas - latviešu valoda 4.klasei un matemātika 6.klasei, kurās Ventspils 2. pamatskolas pedagogi demonstrēja tehnoloģiju integrāciju mācību procesā. 

Lai digitālās kompetences pielietojums mācību procesā būtu iespējams, mācību stundu saturs tika veidots sadarbībā ar Ventspils Digitālo centru. Integrējot tehnoloģijas mācību procesā, matemātikas stundas satura veidošanai tika izmantoti LEGO WeDo 2.0 roboti, savukārt latviešu valodas  stundā tika izmantoti skolotājas Ilzes Grinfogeles izstrādātie un Digitālajā centrā aprobētie materiāli Scratch programmēšanā.

Skolotāja Eva Zariņa un Ilze Grinfogele demonstrēja mācību stundas, kurās tiek realizēta starppriekšmetu saikne, proti, latviešu valoda - datorika un matemātika - datorika. Mācību stundu laikā skolēniem tika piedāvāta aktīva darbošanās, gan apgūstot un nostiprinot konkrētā mācību priekšmeta vielu, gan radoši iesaistot tehnoloģijas.

Atklātās mācību stundas vēroja skolotāji no citām Ventspils vispārizglītojošajām skolām. Pedagogi atzina, ka redzētais dēvējams par nākotnes stundu – šādu netradicionālu tehnoloģiju pielietojumu mācību stundā vēro pirmoreiz. Skolēni ļoti atsaucīgi un ieinteresēti piedalījās šādā mācību procesā, papildus apgūstot tādas prasmes, kā piemēram, darbošanos komandā, instrukciju pildīšanu, laika plānošanu, problēmsituāciju risināšanu un citas svarīgas lietas. 

Ventspils 2. pamatskolā demonstrētās atklātās mācību stundas ir paraugs stundu modelim, kāds tiek mērķtiecīgi veidots Ventspils Digitālā centra interešu izglītības nodarbībās, proti, sasaistot daudzveidīgas tehnoloģijas ar konkrēta vecumposma mācību saturu. Ventspils Digitālā centra speciālisti izveidojuši saturu integrējot tehnoloģijas arī citiem mācību priekšmetiem, piemēram, sociālajām zinībām 4. klasei, literatūrai un mājturībai 6. klasei, dabaszinībām 3. klasei, kā arī fizikai 9. klasei.