Digitālā centra pārstāvji piedalīsies projekta sanāksmē Grieķijā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Digitālā centra pārstāvji piedalīsies projekta sanāksmē Grieķijā

Ventspils Digitālais centrs līdzdarbojas projekta “Digitālo kompetenču attīstības sistēma” (DCDS) realizācijā, kura ietvaros tiks izveidota integrēta modulāra sistēma ar mērķi attīstīt  digitālās pamatprasmes iedzīvotājiem piecās Eiropas valstīs. No 16. līdz 19. jūlijam Digitālā centra pārstāvji piedalīsies projekta darba grupas sanāksmē Grieķijā.

Mūsdienu dinamiskajā ikdienā visiem iedzīvotājiem nepieciešams plašs prasmju klāsts, tāpat atbilstošs digitālo kompetenču līmenis, lai spētu pilnvērtīgi integrēties sabiedrībā. DCDS projekta mērķis ir izveidot sistēmu, ar kuras palīdzību pieaugušajiem Eiropas iedzīvotājiem, kuriem ir zemas digitālās prasmes, būs iespējams nodrošināt digitālo un transversālo prasmju apguvi, kas veicinās personīgo izaugsmi, nodarbinātību, mūžizglītību un spēju labāk integrēties sabiedrībā.

Projekta ietvaros izstrādātā sistēma tiks izmantota, lai pilnveidotu digitālās pamatprasmes un transversālās kompetences mazkvalificētiem pieaugušajiem Grieķijā, Latvijā, Itālijā, Rumānijā un Spānijā. Sistēma sniegs iespēju iedzīvotājiem izvēlēties sev nepieciešamas vai interesējošas apmācību tēmas un piedalīties elastīgās tiešsaistes un klātienes nodarbībās, paaugstinot digitālās prasmes.

Šobrīd notiek darbs pie sistēmas izstrādes un no 16. līdz 19. jūlijam projekta partneru darba grupa tiksies Grieķijā, Atēnās, lai izrunātu līdz šim paveikto un saplānotu turpmāk veicamos uzdevumus.

DCDS projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un tas tika uzsākts 2018. gada 1. janvārī un ilgs divus gadus.