Digitālā centra audzēkņi saņems e-liecības | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Digitālā centra audzēkņi saņems e-liecības

Mācību gada pirmais semestris straujiem soļiem tuvojas noslēgumam, un arī Ventspils Digitālajā centrā trešdien, 19. decembrī, notiks šī gada pēdējās tehnoloģiju pulciņu nodarbības. Par padarīto darbu skolēni saņems arī atalgojumu – e-liecību.

Ventspils Digitālais centrs aprakstošās e-liecības veido jau ceturto semestri. To mērķis ir motivēt skolēnus nodarbībās paveikt vairāk, informējot gan bērnus, gan vecākus par semestra ietvaros apgūto mācību saturu, audzēkņa attieksmi, motivāciju un uzvedības raksturojumu. Šogad pirmo reizi skolēnu ikdienas sasniegumi katrā pulciņu nodarbībā tiek vērtēti, izmantojot apzīmējumus: “+” (apgūts); “/” ( daļēji apgūts); “-” ( vēl jāmācās).

Tāpat pirmo gadu pulciņu skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem ir iespēja izmantot tiešsaistes mācību vietni “Moodle”, kur tiek ievietoti skolēnu veidotie darbi un mācību materiāli, lai vecākiem būtu iespēja redzēt, kas nodarbībās paveikts. Kopumā Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju pulciņus šī mācību gada pirmajā semestrī apmeklēja vairāk kā 700 skolēnu, ar kuriem darbojās 16 skolotāji.

Pieprasītākie pulciņi šajā semestrī bija:

  • "Minecraft skola" 3. - 6.klases skolēniem, izveidotas 5 paralēlas grupas;
  • "Robotika", izveidotas 6 paralēlas grupas;
  • "Digitālā mājturība", izveidotas 5 paralēlas grupas;
  • Programmēšanas pulciņi 2.- 12.klases skolēniem - izveidotas 6 paralēlas grupas.

Lielu atsaucību guvis arī šī gada jaunums - pulciņš sešgadniekiem un 1.klases skolēniem "Angļu valoda digitāli".

Tehnoloģiju pulciņu nodarbības atsāksies atkal pēc skolēnu ziemas brīvlaika 7. janvārī. Savukārt skolēnu brīvlaikā tradicionāli notiks Ziemas IT skoliņas radošās tehnoloģiju darbnīcas, kurām vēl līdz 14. decembrim iespējams pieteikties: www.ej.uz/ziemasskolu2018.