Aicina pieteikties mācību programmai “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi” | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Aicina pieteikties mācību programmai “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi”

Lai veicinātu sabiedrības interesi par daudzveidīgajiem valsts un pašvaldību e-risinājumiem, kā arī attīstītu iedzīvotāju prasmes to lietošanā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) no 2018. gada līdz 2020. gadam īsteno valsts vienoto komunikācijas un mācību aktivitāšu programmu “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!”, kurai īpaši pieteikties aicināti skolotāji.

Programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros tiks nodrošinātas mācības 6000 “digitālajiem aģentiem”, kas veicot savus ikdienas darba pienākumus saskaras ar lielu sabiedrības daļu un pēc apmācībām gūtās zināšanas spētu nodot tālāk iedzīvotājiem vieglā un saprotamā veidā, konsultējot e-risinājumu izmantošanā. Mācībām pieteikties aicināti publiskās pārvaldes darbinieki, bibliotekāri un citu organizāciju pārstāvji. Kļūt par “digitālajiem aģentiem” īpaši aicināti skolotāji, jo viņi ikdienā saskaras ar lielu sabiedrības daļu – skolēniem un viņu vecākiem. Īpaši skolēniem ir būtiski attīstīt tās digitālās prasmes, kas nav ietvertas vispārizglītojošajās mācību programmās. Informācija par dažādiem e-risinājumiem ir noderīga audzēkņiem, jo atsevišķus e-pakalpojumus saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm jaunieši var izmantot jau no 14 gadu vecuma (piemēram, elektroniska pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai).

Apmeklējot mācības tiks gūtas zināšanas par: e-pakalpojumu un e-rīku daudzveidību un to lietošanas priekšrocībām; personas datu aizsardzības pamatprincipiem, un drošības pasākumiem, kādi jāievēro interneta vidē; skolēnu un to vecāku konsultēšanu e-pakalpojumu izmantošanā dažādu dzīves situāciju risināšanai. 

Mācības ir bez maksas un tiek organizētas klātienes mācību formā, 8 akadēmisko stundu apjomā. Mācības tiek nodrošinātas ārpus Rīgas, ja tām pieteikušies vismaz 10 dalībnieki. Pedagogi   aicināti reģistrēties mācībām elektroniski: https://goo.gl/forms/WB90lBn70rfjTCMq1. Pārējie interesenti par pieteikšanos mācībām un iespējām tās nodrošināt tuvākajā reģionā aicināti kontaktēties ar Projektu koordinatori Elīnu Plāni (e-pasts: [email protected], kontakttālrunis: +371  29624944) vai Aiju Gēliņu (e-pasts: [email protected], kontakttālrunis:  +371 29570568).

Mācību noslēgumā “digitālie aģenti” saņems apliecinājumu par iegūtajām zināšanām. Mācību dalībniekiem vēlams līdzi ņemt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) izsniegto personas apliecību (eID) ar aploksni (PIN kodiem), lai mācību laikā iegūtu praktiskas zināšanas droša elektroniskā paraksta izmantošanā.

Vairāk par programmu “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” var uzzināt tīmekļa vietnē mana.latvija.lv