Ventspils Digitālais centrs piedalīsies Latvijas nacionālās IKT infrastruktūras attīstībā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālais centrs piedalīsies Latvijas nacionālās IKT infrastruktūras attīstībā

Otrdien, 7. novembrī, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Ventspils Digitālā centra projekts "Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām", kas palīdzēs attīstīt Latvijas nacionālo informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) infrastruktūru.

Projekta kopējais apjoms ir 1,5 miljoni eiro un tas ir lielākais Ventspils pilsētas pašvaldības projekts IKT jomā, kopš projekta "e-Ventspils" realizācijas, kas tika realizēts no 2000. līdz 2003 gadam. Atšķirībā no "e-Ventspils” projekta, kura ietvaros Ventspils pilsētas pašvaldība ieguldīja 2 miljonus latu (aptuveni 2 845 737 EUR) Ventspils pilsētas pašvaldības elektroniskās pārvaldes principu ieviešanai, pašvaldības pārvaldes funkciju optimizācijai un IKT infrastruktūras attīstībai Ventspilī, tikko apstiprinātais "Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām" projekts paredz koplietošanas IKT resursu attīstību visu pašvaldību vajadzībām, izmantojot un tālāk attīstot Ventspils IKT bāzi un pielāgojot to citu pašvaldību vajadzībām.

Jāatzīmē, ka arī iepriekš Ventspils pilsētas pašvaldība ir aktīvi dalījusies ar izveidotajiem risinājumiem: no 2003. gada līdz pat teritoriālās reformas beigām, kas noslēdzās 2009. gadā, daļu no “e - Ventspils” projekta ietvaros izstrādātajiem risinājumiem izmantoja 48 Ziemeļkurzemes pašvaldības. Savukārt no 2008. gada, realizējot projektu "Pašvaldību e-pārvaldes centrālā datu apmaiņas mezgla attīstība un pašvaldību kompetenču centru modeļa izstrāde un ieviešana" sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ventspils Digitālais centrs ir kļuvis par vadošo pašvaldību – IKT kompetences centru Latvijā.

Jaunā projekta ietvaros tiek plānots attīstīt valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru pakalpojumu vadības sistēmu, ieviešot t.s. "vienas pieturas aģentūras" principu valsts pārvaldē. Proti, iedzīvotājam kāda valsts vai pašvaldības pakalpojuma saņemšanai vairs nebūtu jāvēršas vairākās iestādēs, bet būs iespējams to saņemt vienā vietā. Paplašinoties valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru tīklam un tajos pieejamo pakalpojumu klāstam, iedzīvotājam nākotnē pietiks apmeklēt vai telefoniski sazināties ar jebkuru no klientu apkalpošanas centriem un zinošie darbinieki sniegs informāciju, palīdzot saņemt visus nepieciešamos pakalpojumus vienā apmeklējuma reizē. Tāpat projekta ietvaros tiek plānots attīstīt lietotāju atbalsta sistēmu e-pakalpojumu izmantošanā, kā arī iegādāties nepieciešamo aprīkojumu, lai varētu vienkopus izmitināt to pašvaldību informācijas sistēmas, kurām nav savu datu centru un pietiekoši kvalificētu datorspeciālistu. Projektā piedalīties un līdzdarboties savu interesi ir apliecinājušas jau 54 pašvaldības un tā realizācija tiek plānota 36 mēnešos.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds 1 275 000 EUR apmērā, Latvijas valsts budžeta dotācija - 45 000 EUR  un pašvaldības finansējums - 180 000 EUR.