Ventspils Digitālā centra speciālisti apmācīs pedagogus Liepājā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālā centra speciālisti apmācīs pedagogus Liepājā

No 7. līdz 9. augustam un no 16. līdz 18. augustam Ventspils Digitālā centra apmācību speciālisti dosies uz Liepājas Valsts 1. ģimnāziju, kur pulcēsies Liepājas izglītības iestāžu pedagogi, lai piedalītos apmācībās „Pedagogu digitālās kompetences pilnveide”.

Šobrīd izglītības sistēma ir pārmaiņu procesā, ceļā uz kompetenču pieeju mācību procesā. Digitālā kompetence šajā jaunajā modelī paredzēta kā caurviju kompetence – rīks dažādu prasmju un iemaņu apguvei.

Kursa mērķis ir pilnveidot pedagogu zināšanas par informācijas ieguves, apstrādes un apmaiņas iespējām, lai ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību būtu iespējams izveidot interesantus mācību materiālus skolēniem, kā arī izmantot tehnoloģijas personiskās izaugsmes vajadzībām. 

Ventspils Digitālā centra speciālisti iepazīstinās pedagogus ar digitālajām kompetencēm 21. gadsimtā: informācijas apstrāde, komunikācija, satura veidošana, problēmrisināšana un drošība. Pedagogi uzzinās arī par dokumentu un informācijas glābšanu, mūsdienīgu prezentāciju veidošanu, stundu satura veidošanu un zināšanu pārbaudes iespējām internetā, kā arī vizuālo materiālu veidošanu.

Kursu pasniegs Ventspils Digitālā centra  apmācību vadītāji Inguss Blaudums, Lāsma Mencendorfa un Dace Bergmane.  Lāsma un Inguss ir arī organizācijas “Iespējamā misija” absolventi.