Ventspils Digitālā centra pasniedzēja iekļūst konkursa “Platīna Pele 2017” finālā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālā centra pasniedzēja iekļūst konkursa “Platīna Pele 2017” finālā

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) katru gadu rīko informācijas un komunikācijas tehnoloģiju konkursu ”Platīna pele”, kura ietvaros tiek apzināti un cildināti pēdējo gadu laikā Latvijā radītie labākie risinājumi pārvaldei, sabiedrībai, biznesam, kā arī labākie e-skolotāji. Šogad finālā iekļuvusi arī Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju pulciņu pasniedzēja Ilze Grinfogele, kas nominēta kategorijā “Labākais E-skolotājs”.

Skolotājas Ilzes Grinfogeles pedagoģiskais darba stāžs kopumā ir 25 gadi un viņa aktīvi darbojas informācijas tehnoloģiju jomā Ventspilī, ikdienā strādājot ar dažāda vecuma skolēniem gan Ventspils Digitālajā centrā, gan Ventspils 2. pamatskolā.

Ventspils Digitālajā centrā pasniedzējas kompetencē jau trešo gadu ietilpst skolēnu interešu izglītības nodarbību mācību materiālu izveide un pulciņu vadīšana. Šajā mācību gadā skolotāja bērniem  pasniedz ”Programmēšanas pamatus” (2.-9.klasei) un ”Datorzinības 1.klasei”. Tāpat I. Grinfogele piedalās Ventspils Digitālā centra stratēģijas izstrādē un inovāciju ieviešanā, kā arī strādā kā pedagogu tālākizglītības kursu vadītāja un satura veidotāja. Ilze vada pedagogu tālākizglītības kursus informācijas tehnoloģiju jomā, par tādām tēmām kā interaktīvo rīku izmantošana, programmēšanas elementi mācību procesā, aplikāciju izveide, darbs ar Smart tehnoloģijām u.c.

Skolotāja ir Ventspils vispārizglītojošo skolu skolēnu IT konkursa “ITiņš” idejas autore un ir viena no organizatorēm.

Ventspils 2. pamatskolā I. Grinfogele strādā par informātikas un datorikas skolotāju, kā arī pilda direktora vietnieces IT jomā amata pienākumus. Pateicoties pedagoģes iniciatīvai un darbībai Ventspils 2. pamatskola vienīgā Baltijā ieguvusi SMART Showcase School statusu. SMART showcase skolas ir mācību iestādes, kurās skolotāji ikdienā izmanto SMART produktus t.i. interaktīvos produktus mācību vielas apgūšanai (interaktīvās tāfeles, datu kameras, balsošanas aplikācijas, u.c.).

Kategorijas “Labākais E-skolotājs” partneris sabiedrība Tilde Labākajam E-skolotājam piešķirs naudas prēmiju, prēmijas fonds sastāda 1 000 EUR (ietverot nodokļus). Balvas laureāti tiks paziņoti LIKTA gadskārtējā konferencē, kas notiks 2017. gada 7.decembrī.

 

Ventspils Digitālais centrs vēl veiksmi Ilzei konkursā!