Tehnoloģiju pulciņu pasniedzēji iegūst diplomus | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Tehnoloģiju pulciņu pasniedzēji iegūst diplomus

Rādot priekšzīmi saviem audzēkņiem, arī Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju pulciņu vadītāji pastāvīgi meklē iespējas mācīties un gūt jaunu pieredzi. Šogad studijas maģistrantūrā pabeiguši un pie diplomiem tikuši pieci Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju pulciņu vadītāji: Edgars Garšneks, Veronika Pencaka, Ģirts Edvarts Stepiņš, Baiba Grinfogele un Inguss Blaudums.

Edgars Garšneks un Veronika Pencaka šogad absolvēja Ventspils Augstskolu un ieguva dabaszinātņu maģistra grādu datorzinātnēs. Abi pasniedzēji ir ventspilnieki un pulciņos vidējā un vecākā posma skolēniem māca programmēšanu.

Arī Baiba Grinfogele ir ventspilniece, viņa absolvējusi Liepājas Universitāti, iegūstot profesionālo maģistra grādu izglītībā un matemātikas skolotājas kvalifikāciju. Baiba māca programmēšanu jaunākā vecuma skolēniem. Šogad skolotāja Baiba auklēja savu pirmdzimto dēliņu.

Ģirts Edvarts Stepiņš šogad absolvēja Liepājas Universitātes Jauno mediju mākslas novirzienu, iegūstot maģistra grādu mākslā. Ģirts Edvarts ir specializējies akustiskajā mākslā un šogad Liepājas Universitātē minētajā specialitātē bija vienīgais maģistra grāda ieguvējs. Pasniedzējs, kurš pats ir jelgavnieks, uz nodarbībām katru nedēļu dodas no Liepājas un tehnoloģiju pulciņos bērniem māca veidot un apstrādāt foto un video, jo ir studējis arī filmu režiju Latvijas Kultūras akadēmijā, kā arī 3D datorgrafikas pamatus. Ģirts Edvarts aktīvi darbojas arī Ventspils Digitālā centra Vasaras IT skolā „Pilnas saujas vasaras”, kur bērniem māca fotografēt, apstrādāt fotoattēlus un video. Pasniedzējs novembrī plāno turpināt mācības Liepājas Universitātes un RISEBA piedāvātajā Jauno Mediju mākslas doktorantūras programmā, paralēli darbam Digitālajā centrā kļūstot arī par augstskolas mācību spēku.

Savukārt Inguss Blaudums mācījās Rīgas Tehniskajā universitātē un Viļņas Ģedimina Tehniskajā universitātē. Pateicoties programmas Erasmus+ atbalstam, Inguss ieguva maģistra grādu Vides zinātnēs  abās šajās universitātēs. Inguss ir no Bauskas novada un šogad, lai mācītu pulciņu dalībniekus, reizi nedēļā speciāli no Rīgas, kur studēja, brauca uz Ventspili. Inguss Blaudums bija arī IT konkursa “Ventspils IT izaicinājums” koordinators. Pasniedzējs bērniem interešu izglītības nodarbībās māca algoritmisko domāšanu nodarbībās “Prāta spēles” un vada digitālo inženieru laboratoriju. Arī Inguss darbojas Vasaras IT skoliņā „Pilnas saujas vasaras”, kur māca bērniem veidot “Robotu fermu”, proti, lodēt un veidot elektriskās ķēdes.

Ventspils Digitālais centrs novēl izturību pasniedzējām Arnitai Vaitkus un Mārai Šlikaitei, kas turpina mācības Liepājas Universitātē un nākamgad iegūs gan maģistra grādu, gan skolotāja kvalifikāciju.

Ventspils Digitālais centrs lepojas ar tehnoloģiju pulciņu pasniedzēju sasniegumiem un sveic, iegūstot maģistra grādus.