Paaugstinās sociālo pakalpojumu pieejamību Ventspilī | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Paaugstinās sociālo pakalpojumu pieejamību Ventspilī

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs” ir piesaistījusi Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas 2014 – 2020 finansējumu sagatavotajam projekta pieteikumam “Viedo risinājumu attīstība sociāli atstumto ļaužu aprūpē”.

Projekta mērķis ir pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus un nākotnē paaugstināt to pieejamību Ventspils pilsētas iedzīvotājiem, izmantojot viedās tehnoloģijas. Projekta ietvaros plānots paplašināt Digitālā centra izstrādāto viedo sensoru tīklu, ar tiem aprīkojot sociālās aprūpes namu ,,Selga”, kā arī uzstādot tos dzīvesvietās tiem iedzīvotājiem, kuri vēlas saņemt sociālās aprūpes pakalpojumus, taču nevēlas dzīvot sociālās aprūpes namā.

Sensoru tīkls nodrošinās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmējiem operatīvu palīdzību. Sensori reaģēs, ja cilvēks būs pakritis vai ilgstoši būs nekustīgā pozā. Šādos gadījumos no sensoriem automātiski tiks nosūtīts trauksmes paziņojums sociālā nama personālam vai tuviniekiem, kā arī pati persona varēs nosūtīt trauksmes signālu gadījumos, kad ir nepieciešama palīdzība. Šo sensoru mērķauditorija būs cilvēki, kuri vēl neuzturas sociālās aprūpes namā, taču pārskatāmā nākotnē to plāno darīt (tādā veidā paildzinot viņu uzturēšanos savās mājās), kā arī cilvēki, kuri jau atrodas aprūpes namā “Selga”. Papildus tam projekta ietvaros Ventspils pilsētas pašvaldības iestādei „Ventspils pilsētas Sociālais dienests” plānots iegādāties speciāli aprīkotu mikroautobusu.

Projekta galvenais partneris būs Klaipēdas Universitāte, bet projekta partneri: Ventspils Digitālais centrs, Ventspils pilsētas Sociālais dienests, kā arī Klaipēdas pilsētas sociālās aprūpes nams.

Projekta kopējais apjoms - EUR 815 275, no tā Ventspils pilsētas iestāžu budžets – EUR 412 000. 85% izmaksu segs Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 5% ir valsts budžeta dotācija, bet 10% Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta realizācijas ilgums – 24 mēneši.