Noslēgušies Ventspils pedagogu digitālās kompetences pilnveides mācības | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Noslēgušies Ventspils pedagogu digitālās kompetences pilnveides mācības

Ceturtdien, 23. novembrī, Ventspils Digitālajā centrā notika trešā - noslēdzošā  digitālās kompetences mācību diena Ventspils vispārizglītojošo skolu pedagogiem. Kā jau iepriekš ziņots, apmācību pirmās nodarbības notika 26. un 27. oktobrī, kad skolotāji apguva jaunas zināšanas. Savukārt šajā reizē skolotāji prezentēja darbus, kurus izstrādājuši, pielietojot jauniegūtās prasmes.

Mācību kursu vadīja Ventspils Digitālā centra pedagogi Dace Bergmane, Inguss Blaudums un Lāsma Mencendorfa. Kursus apmeklēja kopumā 34 Ventspils skolu pedagogi. Pirmajās divās nodarbībās tika apskatītas tādas tēmas kā informācijas meklēšana internetā, informācijas saglabāšana, drošība, Windows ātrie taustiņi, informācijas saglabāšana tīmeklī, dokumentu un mapju koplietošana, testu veidošana tiešsaistē, Microsoft PowerPoint interaktīvu prezentāciju veidošana, kā arī vizuālo materiālu un tiešsaistes testu veidošana, izmantojot rīkus Nearpod un Kahoot.

Kursu dalībnieki gandrīz mēnesi veltīja patstāvīgā darba veikšanai, lai demonstrētu, ka nodarbībās apgūtās teorētiskās zināšanas spēj izmantot praksē pedagoģiskajā darbā. Skolotājiem patstāvīgi bija jāizstrādā pārbaudes darbs, ar kura palīdzību iespējams pārbaudīt vismaz 2 mācību priekšmetu satura apguvi. Tāpat pedagogiem bija jāizveido pārbaudes darba apraksts, norādot arī vērtēšanas kritērijus.

Katrs skolotājs prezentēja savu veikumu, tādējādi rosinot kolēģus diskutēt, analizēt un smelties savstarpēji iedvesmu. Visi apmācību kursa ietvaros izveidotie materiāli tiks apkopoti un izvietoti kopīgā vietnē, lai pēc tam tos varētu izmantot reālā mācību procesā skolā. Skolotāji par iegūtajām zināšanām saņems Ventspils Digitālā centra sertifikātus.