Noslēgušās digitālās kompetences apmācības pedagogiem Liepājā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Noslēgušās digitālās kompetences apmācības pedagogiem Liepājā

Piektdien, 18. augustā, noslēdzās Ventspils Digitālā centra vadītās pedagogu profesionālās pilnveides apmācības „Pedagogu digitālās kompetences pilnveide”, kurās kopumā piedalījās  50 pedagogi no Liepājas un Liepājas rajona novadu izglītības iestādēm. Apmācības organizēja Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas Metodiskais centrs sadarbībā ar Ventspils Digitālo centru.

Programmu atbilstoši jaunā izglītības modeļa, kompetenču pieejas, standartam izstrādāja Ventspils Digitālā centra speciālisti. Pēc programmas izstrādes tās tika skaņota ar Liepājas Izglītības pārvaldi.  Noklausoties kursu pedagogi papildināja savas zināšanas par informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un dažādām iespējām integrēt mūsdienu tehnoloģijas mācību procesā. 

Kā atzīst Ventspils Digitālā centra  apmācību vadītāja Dace Bergmane, pedagogi bija ļoti atsaucīgi, zinātkāri un radoši. Apmācības piesaistījušas daudzu Liepājas pedagogu uzmanību un pieprasījums pēc šāda veida apmācībām noteikti vēl būs.

Skolotāji ļoti atzinīgi vērtē iespēju jau zināmas lietas apgūt padziļināti, kā piemēram, programmu MS Powerpoint

Rudenī apmācības pēc izstrādātās programmas tiks pasniegtas arī Ventspils pedagogiem, kā arī piedāvātas citu Latvijas pašvaldību pedagogiem.