Jaunās tehnoloģijas Digitālajā centrā skolēniem palīdz apgūt jaunas prasmes | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Jaunās tehnoloģijas Digitālajā centrā skolēniem palīdz apgūt jaunas prasmes

Šajā mācību gadā Ventspils Digitālais centrs ir nopietni papildinājis tehnoloģiju klāstu, lai skolēniem mācību process tehnoloģiju pulciņos būtu daudzveidīgāks un interesantāks. Jaunie roboti mācību procesu ir padarījuši daudzveidīgāku un interesantāku. 

Tehnoloģiju pulciņa "Datorzinības 1. klasei" dalībnieki nodarbībās darbojās ar jaunajiem Bee-Bot robotiem. Bērniem, strādājot ar robotu, jāizdomā, kā to virzīt pa aktivitāšu kartes lauciņiem, lai tas nonāktu noteiktā galapunktā. Līdz ar to bērni attīsta loģisko un algoritmisko domāšanu, prasmi skaitīt, secību, novērtēšanu, kā arī apgūst problēmu risināšanu.

Savukārt pulciņa “Programmēšanas pamati” nodarbībās skolēni izmanto LittleBits konstruktorus, kas ir elektronisko bloku platforma. Elektroniskie bloki ir krāsaini, magnētiski un atkārtoti lietojami. Konstruktori ļauj pulciņa dalībniekiem attīstīt loģisko domāšanu, apgūt pamatzināšanas programmēšanā un radīt lielus un mazus izgudrojumus.

Lai apgūtu programmēšanas un elektronikas pamatus, bērniem palīdz arī citi roboti, kā piemēram,  Dash & Dot, LEGO WeDo 2.0, Edison bot, Ozobot 2.0 Evo, SumoBoy un Makey Makey konstruktori, kas tiek izmantoti tādos tehnoloģiju pulciņos kā “Robotika”, “Digitālo inženieru laboratorija”, “Prāta spēles” un “Programmēšanas pamati”. 

Savukārt Hexacopter konstruējamie droni, kuru konstrukcijas veidojamas ar LEGO klucīšiem, papildina Dronu skolas tehnoloģiju klāstu un ļauj bērniem izprast drona uzbūvi, bet 3D printeri MakerBot Replicator+ skolēniem palīdz apgūt dažādu 3D objektu maketēšanu un drukāšanu, pulciņos “Datorgrafikas un datoranimācijas pamati”, “Digitālā mājturība”, “3D datorgrafikas pamati” un “Datorzinību pamati”.