Digitālais centrs apmācīs konkursa „Ventspils IT izaicinājums” uzvarētājus | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Digitālais centrs apmācīs konkursa „Ventspils IT izaicinājums” uzvarētājus

2016. gada novembra mēnesī Ventspils Digitālais centrs sadarbībā ar Ventspils Augstskolu, IT izglītības fondu “Start IT”, SIA “Microsoft Latvia” organizēja konkursu radošā tehnoloģiju pielietojumā 1. – 12. klašu skolēniem “Ventspils IT izaicinājums”. Saskaņā ar konkursa nolikumu, skolai, kura uz konkursa 1. kārtu pieteikusi visvairāk komandu, pienākas Digitālā centra organizētas apmācības. Šajā konkursā uzvarēja Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola.

Tāpēc trešdien, 26. aprīlī, Digitālā centra pārstāvji dosies uz Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu, lai 1.-12. klašu skolēniem novadītu nodarbības “Datorzinību pamati”, “Programmēšanas pamati”, “Digitālā mājturība” un “Digitālā foto un video pamati”. Savukārt skolas pedagogiem un Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu pārstāvjiem tiks piedāvāts seminārs “Mūsdienīgu tehnoloģiju izmantojums mācību procesā – Ventspils Digitālā centra pieredze”, kur par Ventspils Digitālā centra unikālo pieredzi skolēnu interešu izglītības nodarbību organizēšanā stāstīs programmas vadītāja Guna Stepiņa.

Konkursa “Ventspils IT izaicinājums” mērķis ir sekmēt dažādu jauniešu zināšanu, prasmju, iemaņu un radošuma attīstību, praksē pielietojot dažādas digitālās tehnoloģijas – digitālo foto, video un dažādas datorprogrammas problēmsituāciju risināšanā, komandas darba organizēšanā un izveidoto risinājumu prezentēšanā. Konkursa fināls norisinājās 2016. gada 10. un 11. novembrī un tajā piedalījās 160 skolēnu un skolotāju no visas Latvijas.