Atbalsta Ventspils radiosakaru sistēmas modernizāciju | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Atbalsta Ventspils radiosakaru sistēmas modernizāciju

Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Digitālais centrs” sagatavotais projekts “Radiosakaru sistēma drošības nodrošināšanai Ventspils pilsētā” ir guvis Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas 2014 - 2020 projektu konkursa vērtēšanas komisijas atbalstu. Jāatzīmē, ka projekts tika izvēlēts ļoti sīvā konkurencē – no 158 iesniegtajiem projektiem atbalstu saņēma tikai 41 projekts.

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas un Lietuvas Baltijas jūras piekrastei piegulošo pašvaldību civilo drošību, tā ietvaros tiks organizētas plaša mēroga piekrastes glābēju mācības, kā arī izveidoti informatīvie stendi ar norādēm, kā rīkoties ārkārtas situācijās (piemēram, ja slīkst cilvēks u.tml).

Papildus tam Ventspils pilsētas pašvaldība iegādāsies modernu radiosakaru sistēmu, TETRA rācijas, Ventspils pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām. Tā kā jaunā radiosakaru sistēma nodrošinās pilnu atbilstību Eiropas Savienības operatīvo dienestu radiosakaru standartiem, sistēmu varēs izmantot arī citas pašvaldības policijas daļas, lai nodrošinātu saziņu starp operatīvajiem dienestiem gan valsts, gan pārrobežu mērogā.

Projekta galvenais partneris ir Ventspils Digitālais centrs, projekta partneri: Latvijas un Lietuvas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, Liepājas pašvaldība, Pāvilostas pašvaldība un Neringas pašvaldība (Lietuva).

Projekta kopējais apjoms - EUR 589 337, no tā Ventspils pilsētas pašvaldības budžets ir EUR 171 609. 85% izmaksas sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 5% ir valsts finansējums, bet 10% –  Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta realizācijas ilgums – 22 mēneši.