Ventspils pilsētas dome apstiprina IKT pilotprojektu finansēšanas kārtību | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils pilsētas dome apstiprina IKT pilotprojektu finansēšanas kārtību

1. jūlijā Ventspils pilsētas dome nolēma apstiprināt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (turpmāk – IKT) nozares uzņēmumu pilotprojektu finansēšanas konkursa nolikuma apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību.

Konkurss tiks organizēts, lai veicinātu Ventspils IKT nozares attīstības stratēģijas un rīcības plāna 2014.-2020. gadam īstenošanu.

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu komercsabiedrībām, kas īsteno jaunu IKT risinājumu – infrastruktūras, aprīkojuma vai programmatūras izstrādi, testēšanu un ieviešanu Ventspilī, veidojot Ventspils pilsētu kā viedo tehnoloģiju centru. Konkursa uzdevums ir finansiāli atbalstīt IKT uzņēmumu veidošanos un darbību, līdzfinansēt IKT uzņēmumu projektus Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā. Katru gadu līdz 2020. gadam, paredzēts atbalstīt vairāk nekā 10 IKT pilotprojektus, piešķirot finansējumu līdz 15 000 EUR apmērā katram pilotprojektam.

Lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, konkursā iesniegtajiem projektiem ir jāatbilst vismaz vienai no šādām tēmām:

  1. vieda pārvalde;
  2. vieda ekonomika;
  3. vieda mobilitāte;
  4. vieda vide;
  5. viedi iedzīvotāji;
  6. vieda pilsētvide.

Par konkursa organizēšanu atbildīgais ir Ventspils Digitālais centrs. Informācija par projektu pieteikumu iesniegšanu un pārējiem konkursa nosacījumiem tiks publicēta speciāli šim konkursam izveidotā mājaslapā.